ANASAYFA

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

TANITIM
AKADEMİK PERSONEL
ÖĞRENCİ
LİSANS
YÜKSEK LİSANS
DOKTORA
MEZUNLARIMIZ
İDARİ YAPI
GÖREV DAĞILIMI
ULUSLARARASI İLİŞKİLER TOPLULUĞU
FAKÜLTEMİZ
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

 

Doç. Dr. Sezgin KAYA

Bölümü

Uluslararası İlişkiler

Anabilim Dalı

Uluslararası İlişkiler

Kadro Unvanı

Doç. Dr.

E-mail adresi

 sezgink@uludag.edu.tr

Telefon

0224 294 11 81

ÖĞRENİM DURUMU

MEZUN OLUNAN YER

Doktora

 U.Ü. S.B.E. (2008)

Yüksek Lisans

 U.Ü. S.B.E. (2002)

Lisans

 U.Ü. İ.İ.B.F. (2000)

Orta Öğrenim

 Bursa Nuri Erbak Lisesi (1994)

AKADEMİK GEÇMİŞİ

Araştırma Görevliliği

 U.Ü. İ.İ.B.F. (2000-2008)

Arş. Gör. Dr.

 2008-2011

Öğr. Gör. Dr.

 2011-2012

Yrd. Doç. Dr.

 2012-2017

Doç. Dr. 2017-

Yabancı Dil

 İngilizce

YAYINLAR

 

MAKALELER

"Küresel Terörizmle Mücadelede Alternatif Rejim Modelleri". Stratejik Araştırmalar Dergisi. Yıl 3. Sayı 5. Ankara: Genelkurmay ATASE ve Genelkurmay Denetleme Başkanlığı Yayınları. (Temmuz 2005). İçinde ss. 15-34. ISSN:1303-698X

"Interpol, Europol ve Uluslararası Terörizm". Güvenlik Stratejileri Dergisi. Yıl 1. Sayı 2. İstanbul: Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü. (Aralık 2005). İçinde: ss. 31-49. ISSN: 1305-4740

"Türkiye'nin Değişen Güvenlik Algılaması ve Politikaları". Avrasya Dosyası: Türkiye- ABD İlişkileri. Cilt 11. Sayı 2. (2005). İçinde: ss. 212-239. ISNN: 130.256.700-3.

"Uluslararası İlişkilerde Konstrüktivist Yaklaşımlar". A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi: Yıl. 63. Sayı 3. (Temmuz-Eylül 2008). İçinde : ss. 83-111. ISSN: 0378-2921

"Rus Yayılmacılığı ve Slavofil Düşüncenin Tarihsel Gelişimi". Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları. Yıl 4. Sayı 8. (2009). İçinde: ss. 25-49. ISSN1306-682X. (Göksel İşyar ile birlikte)

"Uluslararası Alanda Polisiye İşbirliği'nin Gelişimi: Avrupa Örneği". Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi.  Yıl: 2009. Cilt XXVIII. Sayı 1.  ISSN: 1301 - 3386

"Sovyet Sonrası Dönem Rus Dış Politikasında Avrasyacılığın Etkisi". Avrasya ve Avrasyacılık.  Göksel İşyar. İçinde: ss. 143-172. Bursa: Dora Yayınevi, 2010. ISSN: 978-605-4118-65-6.

"Rus Dış Politikasında Batı Karşıtlığının Düşünsel ve Tarihsel Gelişimi", Gazi Akademik Bakış Dergisi. Yıl 2010. Cilt 4. Sayı 7.  ISSN: 1307 - 9778, ss. 41-77.

"Uluslararası Rejim Türleri: Çevre Rejimleri ve Etkinliği Üzerine Bir Değerlendirme", Paradoks: Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, Yıl: 2011, Cilt: 7, Sayı 2. (Yasemin Kaya ile birlikte)

"Uluslararası Çevre Rejimlerinde Etkinlik Sorunu", Uluslararası İlişkiler, Cilt 8, Sayı 30 (Yaz 2011), s. 125-148. (Yasemin Kaya ile birlikte)

KONGRE FAALİYETLERİ

"Rusya'nın Yeni Güvenlik Politikaları ve Kafkasya'nın Önemi". Uludağ Üniversitesi I. Ulusal Genç Bilim Adamları Sempozyumu: Değişen Dünya'da Türkiye'nin Önemi. 6-7 Mayıs 2004. UÜ. Kültür Sanat Kurulu Yayınları. Yay. No:7. ISBN:975-6958-89-8. ss. 795-822.

"Türk Güvenlik Kültüründe Rusya Faktörü: Konstrüktivist Bir Analiz". Akdeniz Üniversitesi "Küreselleşme, Demokratikleşme ve Türkiye" Uluslararası Sempozyumu. 27-30 Mart 2008.

Başa dön.

©2010 DEPARTMENT OF INTERNATIONAL RELATIONS All rights reserved.