ANASAYFA

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

TANITIM
AKADEMİK PERSONEL
ÖĞRENCİ
LİSANS
YÜKSEK LİSANS
DOKTORA
MEZUNLARIMIZ
İDARİ YAPI
GÖREV DAĞILIMI
ULUSLARARASI İLİŞKİLER TOPLULUĞU
FAKÜLTEMİZ
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

 

Prof. Dr. Kamuran REÇBER

 

Bölümü

Uluslararası İlişkiler

Anabilim Dalı

Devletler Hukuku

Kadro Unvanı

Prof.Dr.

E-mail adresi

recber@uludag.edu.tr

Telefon

0224 294 10 59

ÖĞRENİM DURUMU

MEZUN OLUNAN YER

Doktora

Nice Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Fransa-1997)

Yüksek Lisans

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-1991

Lisans

Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü-1989

Orta Öğrenim

Bursa Yıldırım Beyazıt Lisesi-1985

 

AKADEMİK GEÇMİŞİ

Araştırma Görevliliği

Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü-05.02.1990

Yardımcı Doçentlik

Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Devletler Hukuku Anabilim Dalı-1998.

Doçentlik

Unvanın Alındığı Alan: Hukuk/Avrupa Birliği Hukuku-22.09.2003;
Atanma: Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Devletler Hukuku Anabilim Dalı-2004.

Profesörlük

Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Devletler Hukuku Anabilim Dalı-30.07.2009.

Yabancı Dil

Fransızca

YAYINLAR

 

KİTAPLAR

Le Rôle de l'Union de l'Europe Occidentale dans le Système de Sécurité et de Défense européennes, Presses Universitaires du Septentrion, Villeneuve d'Ascq (Fransa), 1998, ISBN  No: 2-284-00667-1.

Avrupa Toplulukları İlk Derece Mahkemesi, Ezgi Kitabevi Yayını, Bursa, 2002, ISBN  No: 975-8606-16-6.

Avrupa Birliği Mevzuatı, (Genişletilmiş 2. Baskı) Alfa Aktüel Yayınevi, İstanbul, 2005, ISBN  No: 975-253-048-6.

Türkiye - Avrupa Birliği İlişkileri, (Genişletilmiş 3. Baskı) Alfa Aktüel Yayınevi, Bursa, 2009, ISBN  No: 978-975-253-162-8.

Tam Üyelik Müzakere Çerçeve Belgesi'nin Analizi, Alfa Aktüel Yayınevi, İstanbul, 2006, ISBN  No: 975-253-084-2.

Avrupa Birliği Kurumlar Hukuku ve Temel Metinleri, Alfa Aktüel Yayınevi, Bursa, 2010, ISBN No: 978-975-253-168-0.

Diplomasi ve Konsolosluk Hukuku, Dora Yayınları, Bursa, 2011.

MAKALELER

"Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı (AGİT)", Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Bülteni, Sayı 4, Kasım 1999, s. 13-15.

"Batı Avrupa Birliği'nde Karar Alma Süreci", Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 16, Sayı 3, 1999, internet erişim adresi: http://iktisat.uludag.edu.tr, 1999.

"Türkiye-Batı Avrupa Birliği İlişkilerine Hukuksal Bir Bakış", Prof.Dr. Nurhan AKÇAYLI'ya Armağan, Bursa, 2000.

"Batı Avrupa Birliği Kurucu Andlaşması Örneğinde Uluslararası Andlaşmaların Sona Ermesi/Erdirilmesi Sorunu", Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 5, 2001, s. 184-194, ISSN  No: 1303-0027.

"Avrupa Toplulukları'nda İptal Davaları", İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Sayı 25, Ekim 2001, s. 209-228, ISSN  No:1303-1260.

"Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Üye Adayı Olarak Kabul Edilmesine Hukuksal Açıdan Bir Bakış", Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Sayı 56/4, Ekim-Aralık 2001, s. 141-162, ISSN  No: 0378-2921.

"Batı Avrupa Birliği'nin Uluslararası Hukuk Kişiliği", Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Sayı 57/1, 0cak-Mart-2002, s. 89-110, ISSN  No:  0378-2921.

"Les Relations entre l'UEO et l'UE dans le Cadre des Dispositions du Traité sur l'UE", Actualité et Droit International, s. 1-8, août, internet erişim adresi : http://www.ridi.org/adi/articles/2002/200208rec.pdf, 2002

"AB Kurucu Antlaşması Düzenlemeleri İtibarıyla AB Üyesi Devletler Arasında Ortak Dış Politika, Güvenlik ve Savunma Konularında Bir Uzlaşma Var Mı ?", Amme İdaresi Dergisi, Cilt 35, Sayı 3, Eylül-2002, s. 113-132, ISSN  No:1300-1795.

"Batı Avrupa Birliği'nin Evrensel ve Bölgesel Barışı Korumada Üstlendiği Rol", Akademik Fener, Balıkesir Üniversitesi Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, 2003, s. 285-314, ISSN No: 1304-8783.

"Türkiye-AB İlişkileri", (Diğer Yazar: Mehmet GENÇ), Bilimin Işığında Aydınlanma Seminerleri (kitap içinde yer alan makale), Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Kültür Sanat Kurulu Yayınları No:4, Bursa, 2003, ISBN  No:975-6958-81-2.

"Kopenhag Zirvesi Sonuç Bildirgesi'nin Türkiye Cumhuriyeti-Avrupa Birliği İlişkileri İtibarıyla Değerlendirilmesi", İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Sayı 31, yayına kabul tarihi: 2004, ISSN  No:  1303-1260.

"Avrupa Birliği'nde Üye Devletler Tarafından İnsan Haklarının İhlal Edilmesi Durumunda Öngörülen Yaptırımlar", (Diğer Yazar: Çiğdem Aydın) Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 53, Sayı 1, 2004, s. 89-116, ISSN  No:  1301-1308.

"Türkiye'nin Irak'ın Kuzeyi'nde Sınır Ötesi Operasyon ve Sıcak Takip Hakkı", Uluslararası Hukuk ve Politika/Review of International Law&Politics, Cilt: 3, Sayı: 9, 2007, s. 16-27, ISSN: 1305-5208.

"Ortaklık Mevzuatı İtibariyle Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu Gerçek ve Tüzel Kişilerin Avrupa Toplulukları Yargısında Tam Yargı Davası Açabilmeleri: Yedaş Davası", Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Temmuz-Eylül 2007, Cilt. 62, Sayı 3, ISSN: 0378-2921, s. 269-290.

"Enjoyable Rights of Turks who Live in Bulgaria or Returned to Turkey in EU Social Security Law", Uluslararası Hukuk ve Politika, Cilt 3, Sayı 12, 2007, s. 117-134. (with Barış Özdal), ISSN: 1305-5208.

"Avrupa Birliği'nde Değişim İhtiyacı: Avrupa Toplulukları Ortadan Kaldırılıyor (Hukuksal Bir Analiz)", Global Strateji, Yıl 3, Sayı 12, Kış 2008, s. 80-91, ISSN: 1305-4635.

"Ortaklık Mevzuatı itibarıyla Açılabilecek Davalar", Uluslararası Hukuk ve Politika, Cilt 4, Sayı 14, 2008, s. 53-78. ISSN: 1305-5208.

"İsrail'in Yardım Gemilerine Müdahalesinin Uluslararası Hukuk Açısından Analizi", Ortadoğu Analiz, Temmuz-Ağustos 2010, Cilt 2, Sayı 19-20, s. 16-24, ISSN: 1308-7541.

"Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinde Bursa'nın Yeri",Bursa, Bursa Belediyeler Birliği Yayını, Ocak 2011, Özel Sayı, Bursa.

"Türkiye'nin Irak'ın Kuzeyi'nde Sınır Ötesi Operasyon ve Sıcak Takip Hakkı", 11 Eylül Sonrası Ortadoğu, USAK Yayınları, 2011, Ankara.

"Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinde Bursa'nın Yeri", Bursa, Bursa Belediyeler Birliği Yayını, Ocak 2011, Özel Sayı, Bursa.

"Türkiye'nin Irak'ın Kuzeyi'nde Sınır Ötesi Operasyon ve Sıcak Takip Hakkı", 11 Eylül Sonrası Ortadoğu, USAK Yayınları, 2011, Ankara.

"Ek Protoko'’ün Türkiye Tarafından Onaylanmamasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Açısından Yarattığı veya Yaratacağı Sorunlar", 2011'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti "Fırsatlar Tehditler", Editör: Soyalp Tamçelik, EkoAvrasya Derneği Yayını, Ankara, 2012.

KONGRE FAALİYETLERİ

"Le Rôle de l'Union de l'Europe Occidentale dans le Système de Sécurité et de Défense européennes et la Turquie", Journées Euro-Méditerranéennes, 23-26 Septembre 1997, RIME-CEMAFI, Nice, 1997.

"Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerine Hukuksal Açıdan Bir Bakış", Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü ve Sakarya Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Dokümantasyon Merkezi'nin Düzenlediği Konferans Tebliği, 2000.

"Uluslararası Hukuk Açısından Türkiye'nin Irak'ın Kuzeyinde Sıcak Takip Hakkı", Fırat Üniversitesi'nin 25. Kuruluş Yıldönümünde I. Milletlerarası Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Güvenlik ve Huzur Sempozyum Tebliği, 27-29 Mart 2000, Elazığ, s. 639-654.

"Avrupa Savunma ve Güvenlik Perspektifinde Türkiye-Bulgaristan İlişkileri", Balkanlar'daki Türk Kültürü'nün Dünü-Bugünü-Yarını Uluslararası Sempozyum Kitabı, 26-28 Ekim 2001, Bursa, 2002.

"ABD ve Müttefiklerinin Irak'a Askeri Müdahalesinin Uluslararası Hukuk Açısından Değerlendirilmesi", Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi Müdürlüğü İkinci Orta Doğu Semineri: Dünden Bugüne Irak (Uluslararası Katılımlı), 27-29 Mayıs 2004, Elazığ, Fırat Üniversitesi Basımevi, Cilt II, s. 511-512, ISBN: 975-394-054-8.

"Bulgaristan'da Yaşayan veya Türkiye'ye Dönüş Yapan Türklerin AB Sosyal Güvenlik Hukukunda Yararlanabilecekleri Haklar", Bulgaristan'dan Göç Edenlerin Sosyal Güvenlik Sorunları Paneli, Bal-Göç, 19.11.2006, Bursa Barış Manço Kültür Merkezi, http://www.balgoc.org.tr/bilgi/krecberpanel.html.

"Avrupa Birliği'nde Üye Devletler Tarafından İnsan Haklarının İhlal Edilmesi Durumunda Öngörülen Yaptırımlar", Avrupa Birliği Sürecinde Yunanistan ve Bulgaristan Türk Azınlığı Paneli, Bal-Göç, 17.12.2006, Bursa Konak Kültür Merkezi, http://www.balgoc.org.tr/2006/panel/index.html.

"14.12.2007 Tarihli Brüksel Zirvesi Sonuç Bildirgesi'nin Türk ve AB İlişkilerine Etkisi: Hukuksal Bir Çözümleme", Türkiye ve AB: Geçmişten Geleceğe, İktisadi Kalkınma Vakfı, Yeditepe Üniversitesi Kampüsü, İstanbul, 10-11 Temmuz 2008.

"Bulgaristan'dan Türkiye'ye Göç Eden Türklerin Sosyal Güvenlik Hakları", Zorunlu Göçün 20. Yılı Etkinlikleri Paneli, Bal-Göç, 08-11.06.2009, Tayyare Kültür Merkezi.

"Avrupa Birliği", Göl, Kültür, Balıkçılık ve Kuş Gözlemciliği Turizminde AB Modeli Projesi, Nilüfer Belediyesi AB Seminer Programı, Nisan 2009, Gölyazı-Bursa.

"Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri", Göl, Kültür, Balıkçılık ve Kuş Gözlemciliği Turizminde AB Modeli Projesi, Nilüfer Belediyesi AB Seminer Programı, Nisan 2009, Gölyazı-Bursa.

"Terörle Mücadelede İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunması", II. Sosyoloji Sempozyumu-Hukuk Sistemleri ve Etnisiteler, 05.11.2009, Görükle Kampusü, Bursa.

"Avrupa Birliği'nin Siyasi Bütünleşmesi", Avrupa Birliği'nin Siyasi Bütünleşmesi ve Yerel Yönetimlerde Uygulanması Semineri, 31.03.2010, Bursa Tayyare Kültür Merkezi.

"Ek Protokolün Türkiye Tarafından Onaylanmamasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Etkisi", II. Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu, 21 Ekim 2010,
Seferihisar-İzmir.

"Avrupa Birliği Sisteminde Türkiye'nin Yeri", Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Topluluğu Tarafından Düzenlenen Uluslararası Örgütlerde Türkiye'nin Rolü Öğrenci Kongresi, 14.12.2010, Bursa.

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Avrupa Birliği Müktesebatının Askıya Alınmasının Yaratacağı Sorunlar", II. Ulusal Kıbrıs Sempozyumu, Atılım Üniversitesi, 21.12.2010, Ankara.

"Uluslararası İnsan Hakları Hukuku Açısından Düşünce ve İfade Özgürlüğü", Bursa Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Konferans Dizisi, 12.03.2011, Bursa.

"Uluslararası Hukuk Açısından Hocalı Katliamı", Güney Kafkasya'da Güvenliğin Yeniden Değerlendirilmesi ve Türkiye-Azerbaycan İlişkileri: Birinci Uludağ Uluslararası İlişkiler Konferansı, 16-17 Mayıs 2011, Uludağ Üniversitesi Bursa.

"Schengen Vizesi Başvurusunda ve Alınmasında Karşılaşılan Güçlükler, Çözüm Yolları ve Hukuki Süreçte Tecrübeler", Avrupa Birliği Bakanlığı Tarafından Düzenlenen Yuvarlak Masa Toplantısı, 21.12.2011, Ankara.

"Hocalı Katliamının 20. Yıl Dönümü Anma Sempozyumu", Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tarafından Düzenlenen Sempozyum, 27.02.2012, Ankara.

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne İzolasyon Politikasının Uygulanmasının Uluslararası Hukuk Açısından Değerlendirilmesi", Kuzey Kıbrıs Gelecek Vizyonu Çalıştayı, Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği, 12.05.2012, Ankara.

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Tanınmasının Önemi ve İzlenmesi Öngörülen Yöntemler", Dünya Kıbrıs Türkleri Kongresi, 18–20.05.2012, Girne-KKTC.

ÖDÜLLER

- Türk Sosyal Bilimler Derneği 2002 Genç Sosyal Bilimciler Ödülü.

Başa dön

©2010 DEPARTMENT OF INTERNATIONAL RELATIONS All rights reserved.