ANASAYFA

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

TANITIM
AKADEMİK PERSONEL
ÖĞRENCİ
LİSANS
YÜKSEK LİSANS (TEZLİ)
DOKTORA
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
MEZUNLARIMIZ
İDARİ YAPI
GÖREV DAĞILIMI
ANABİLİM DALLARI
ULUSLARARASI İLİŞKİLER TOPLULUĞU
FAKÜLTEMİZ
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
ULUSLARARASI İLİŞKİLER KONFERANSI (UCIR)
BÖLÜM DERGİSİ
ÖNCEKİ ETKİNLİKLER

 

 

English

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜNÜN

MİSYONU VE VİZYONU

 

Pic 1 Uluslararası İlişkiler Bölümü, çağdaş bilgi ve kültür ile donanmış, iletişim becerisine sahip, araştırma, analiz ve sorunların üstesinden gelebilme becerisi olan, çevresine önderlik edebilecek yapıda olan, araştırma yapan ve bulguları topluma aktarma yükümlülüğünü evrensel standartlarda en ideal şekilde yürütmeyi görev edinen uluslararası standartlara uygun yurtsever bireyler yetiştirmeyi, misyon olarak belirlemiştir.

Bölümün vizyonu ise uluslararası ilişkiler alanında nitelikli eğitim gerçekleştiren, uluslararası düzeyde bilgi üreten, sürekli olarak kendini yenileyen, ulusal ve evrensel boyutta topluma katkı sağlayan, uluslararası ilişkiler konusunda yetiştirdiği uzmanları ve Uluslararası İlişkiler bilim dalında ürettiği bilgilerle referans gösterilen, mensubu olmaktan gurur duyulan bir kurum olmaktır. Bu vizyona bağlı kalarak Bölümde halen Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi düzeyinde oniki Öğretim Üyesi, onbir Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.

Bölümün eğitim-öğretim programındaki temel gayelerinden bir diğeri, kamu sektöründe başta Dışişleri Bakanlığı'nın ve ilgili diğer Bakanlıkların ihtiyacı olan uzman personelin yetiştirilmesi; özel sektörde ise problem çözen, gelişime açık, vizyon sahibi yöneticilerin yetiştirilmesidir.

 


 

©2010 DEPARTMENT OF INTERNATIONAL RELATIONS All rights reserved.