ANASAYFA

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

TANITIM
AKADEMİK PERSONEL
ÖĞRENCİ
LİSANS
YÜKSEK LİSANS
DOKTORA
MEZUNLARIMIZ
İDARİ YAPI
GÖREV DAĞILIMI
ULUSLARARASI İLİŞKİLER TOPLULUĞU
FAKÜLTEMİZ
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

 

Prof. Dr. Göksel İŞYAR

Bölümü

Uluslararası İlişkiler

Anabilim Dalı

Uluslararası İlişkiler

Kadro Unvanı

Prof. Dr.

E-mail adresi

gokselis@uludag.edu.tr

Telefon

0224 294 10 49
 

ÖĞRENİM DURUMU

MEZUN OLUNAN YER

Doktora

U.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü 1997

Yüksek Lisans

U.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü 1992

Lisans

U.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1990

Orta Öğrenim

Malatya Lisesi 1990

AKADEMİK GEÇMİŞİ

Araştırma Görevliliği

1990-1998

Yardımcı Doçentlik

1998-2005

Doçentlik

2005-2010

Profesörlük

2010-

Yabancı Dil

İngilizce ve Almanca

YAYINLAR

 
KİTAPLAR

Karşılaştırmalı Dış Politikalar: Yöntemler, Modeller, Örnekler ve Karşılaştırmalı Türk Dış Politikası, Bursa, Dora Yayınları, 2009, ISBN No: 978-605-41 18-33-5. (Sayfa Sayısı: 868).

Avrasya ve Avrasyacılık, Bursa, Dora Yayınları, 2010, ISBN No: 978-605-41 18, (Sayfa Sayısı: 337).

Bölgesel ve Global Güvenlik Çıkarları Bağlamında Sovyet-Rus Dış Politikaları ve Karabağ Sorunu, İstanbul, Alfa Yayınları, 2004, ISBN No: 975-8770-29-2. (Sayfa Sayısı: 697)

MAKALELER

"U.S., British, and German Foreign Policies Toward European Cooperation and Integration Processes Between 1945 and 1955", Political Science Discussion Papers, 1/1997, (Ed.) Jürgen Bellers, Universitaet-GH Siegen, Germany, 1997, (pp. 1-50)

"Avrupa Örgütlenme ve Bütünleşme Arayışları Örneğinde Uluslararası Entegrasyon Modelleri", Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 16, Sayı 2, Ağustos 1998

"Türk-Alman İlişkileri Perspektifinde Avrupa Birliği'ne Yönelik Dış Politikamıza Genel Bir Bakış", Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 16, Sayı 2, Ağustos 1998

"Ermenilerin Dağlık Karabağ Uyuşmazlığına İlişkin Tutumlarının İçsel Nedenleri", İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Sayı 29, Ekim 2003, (ss. 1-43).

"Amerika Birleşik Devletleri ve Dağlık Karabağ Uyuşmazlığı", Avrasya Dosyası, Fasikül 23, Cilt 8, Sayı 2, Yaz 2002, (ss. 385-426).

"The Chicken Game: Struggle For Hegemony And The Cooperation Process in Europe", Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 2, 2002, (ss. 144-161).

"Gelenekçi Rus Klâsik Avrasyacı Düşüncesinin Gelişimi ve Temel İlkeleri", Doğu Batı, Yıl 7, Sayı 25, Kasım, Aralık, Ocak 2003-04,  (ss. 179-219).

"Uluslararası İlişkilerin Öngörüsünde Enformasyonun Önemi ve İlgili Planlama Yöntemleri", Amme İdaresi Dergisi, Cilt 38, Sayı 3, Eylül 2005, (ss. 19-40).
"Günümüz Rusyası'nda Avrasyacı Akımlar", İleri Dergisi, Sayı 21, Nisan-Mayıs-Haziran 2004, (ss. 231-258).

"Bilimsellik, Verimlilik ve Sorumluluk İlişkisi", Anahtar: Millî Prodüktivite Merkezi Aylık Yayın Organı, Yıl 14, Sayı 164, Ağustos 2002, (ss. 15,23), ISSN  No:  1300-2414.

"An Analysis of Turkish-American Relations from 1945 to 2004: Initiatives and Reactions in Turkish Foreign Policy", Alternatives: Turkish Journal of International Relations, Vol. 4, Number 3, Fall 2005, (pp. 21-52)

"Definition and Management of International Crises", Perceptions: Journal of International Affairs, Vol. XIII, Number 4, Winter 2008, (pp. 1-48).

"Bilimsel Gelişme Tarihi Açısından Karşılaştırmalı Dış Politika Analizi: "Birinci Nesil" Çalışmalar", Uluslararası Hukuk ve Politika, Cilt 5, Sayı 18, 2009, (ss. 1-38).

"Günümüzde Uluslararası Güvenlik Stratejileri: Kavramsal Çerçeve ve Uygulama", Gazi Akademik Bakış, Cilt 2, Sayı 3, Kış 2008, (ss. 1-42).

"Avrasya'da Devletlerin Şekilleniş, Yükseliş ve Düşüş Süreçleri: Türk ve Rus Örnekleri", Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları, Yıl 3, Sayı 6, 2008, (ss. 104-136).

"ABD Avrasya'da Rus Çarı I. Petro'nun Güneye Yayılma Stratejilerinden mi Esinleniyor?", Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları, Yıl 3, Sayı 5, 2008, (ss. 158-171).

"Rus Yayılmacılığı ve Slavofil Düşüncenin Tarihsel Gelişimi", Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları, Yıl 4, Sayı 8, 2009, (ss. 25-49). (Arş.Gör.Dr. Sezgin Kaya ile birlikte)

"Rus İşgaline Kadar Fergana Vadisi Tarihinin Önemli Dönüm Noktaları ve Çevreye Yansımaları", Avrasya Dosyası, Cilt 14, Sayı 2, 2008/2009, (ss. 105-138).

"Rusya ve Çin'in Karşılaştırmalı Avrasya Stratejileri", Global Strateji, Yıl 3, Sayı 12, Kış 2008, (ss. 32-46)

"Makedonya Cumhuriyeti'nde Arnavut Azınlık Sorunu", Gazi İİBF Dergisi, Cilt 7, Sayı 3, 2005, (ss. 217-239). (Ergin Ahmet ile birlikte)

"Rusya Federasyonu ile İlişkiler", Türk Dış Politikası: 1919-2008, (Ed.) Haydar Çakmak, Ankara, Barış Platin Kitap Ltd. Şti., 2008, (ss. 806-813). (ISBN: 978-9944-137-25-6).

"Türkiye'nin Azerbaycan-Ermenistan Uyuşmazlığına Yönelik Politikaları: 1992-2004", Geçmişten Günümüze Dönüşen Orta Asya ve Kafkasya, (Ed.) Yelda Demirağ ve Cem Karadeli, Ankara, Palme Yayıncılık, 2006, (ss. 241-310), (ISBN: 9944-341-12-6).

"Uluslararası Politikada Krizlerin Tanımlanması ve Yönetimi", Değişen Dünyada Uluslararası İlişkiler: Uluslararası Siyaset, Uluslararası Hukuk, Temel Sorunlar, (Ed.) İdris Bal, Ankara, Lalezar Kitabevi, 2006, (ss. 225-269), (ISBN: 9944-5372-1-7).

 

KONGRE FAALİYETLERİ

"Ermenilerin Dağlıq Qarabağ Münaqişesi ile Elaqedar Sert ve Tecavüzkar Mövqelerinin Xarici Sebebleri", Beynelxalq Ermeni Terrorizmi İnsan Hüquqlarına Tehdiddir, (Beynelxalq Konfrans), Azerbaycan Milli Elmler Akademiyası İnsan Hüquqları İnstitutu - Qafqaz Üniversiteti, 2-3 May 2003, Bakü Azerbaycan.

"Ermenilerin Dağlıq Qarabağ Münaqişesi ile Elaqedar Sert ve Tecavüzkar Mövqelerinin Daxili Sebebleri", Beynelxalq Ermeni Terrorizmi İnsan Hüquqlarına Tehdiddir, (Beynelxalq Konfrans), Azerbaycan Milli Elmler Akademiyası İnsan Hüquqları İnstitutu - Qafqaz Üniversiteti, 2-3 May 2003, Bakü Azerbaycan.

"Transkafkasya'da Sürekli Barış ve Çok Boyutlu Bir İşbirliği / Entegrasyon Süreci Oluşturulabilir mi?", ODTÜ Uluslararası İlişkiler Konferansı, (Uluslararası Konferans), 23-25 Haziran 2003, ODTÜ Ankara.

"Türkiye'nin Dağlık Karabağ İhtilafına Yönelik Politikası", Türk Sosyal Bilimler Derneği 8. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, ODTÜ, 3-5 Aralık 2003, (Tebliğin özeti yayımlandı), (ss. 59-60).

 

Başa dön.

©2010 DEPARTMENT OF INTERNATIONAL RELATIONS All rights reserved.