HOME PAGE

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

INTRODUCTIONS
DEPARTMENT
ACADEMIC STAFF
STUDENTS
UNDER GRADUATE
MASTER
PhD
ALUMNI
ADMINISTRATIVE STRUCTURE
INTERNATIONAL RELATIONS COMMUNITY
FACULTY
ULUDAĞ UNIVERSITY

 

Assist. Prof. Dr. Sezgin KAYA

Department

International Relations

Minor

International Relations

Title

Assist. Prof. Dr.

E-mail

 sezgink@uludag.edu.tr

Telephone

0224 294 11 81

EDUCATIONAL BACKGROUND

UNIVERSITY OF GRADUATION

PhD

 U.U. ISS(2008)

Master

 U.U. ISS(2002)

Under Graduate

 U.U. FEAS (2000)

ACADEMIC BACKGROUND

Res. Assist.

 U.U. FEAS (2000-2008)

Res. Assist. Dr.

 2008-2011

Inst. Dr.

 2011-2012

Assist. Prof..

 2012-

Foreign Language

 English

PUBLICATIONS

 

ARTICLES

"Küresel Terörizmle Mücadelede Alternatif Rejim Modelleri". Stratejik Araştırmalar Dergisi. Yıl 3. Sayı 5. Ankara: Genelkurmay ATASE ve Genelkurmay Denetleme Başkanlığı Yayınları. (Temmuz 2005). İçinde ss. 15-34. ISSN:1303-698X

"Interpol, Europol ve Uluslararası Terörizm". Güvenlik Stratejileri Dergisi. Yıl 1. Sayı 2. İstanbul: Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü. (Aralık 2005). İçinde: ss. 31-49. ISSN: 1305-4740

"Türkiye'nin Değişen Güvenlik Algılaması ve Politikaları". Avrasya Dosyası: Türkiye- ABD İlişkileri. Cilt 11. Sayı 2. (2005). İçinde: ss. 212-239. ISNN: 130.256.700-3.

"Uluslararası İlişkilerde Konstrüktivist Yaklaşımlar". A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi: Yıl. 63. Sayı 3. (Temmuz-Eylül 2008). İçinde : ss. 83-111. ISSN: 0378-2921

"Rus Yayılmacılığı ve Slavofil Düşüncenin Tarihsel Gelişimi". Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları. Yıl 4. Sayı 8. (2009). İçinde: ss. 25-49. ISSN1306-682X. (Göksel İşyar ile birlikte)

"Uluslararası Alanda Polisiye İşbirliği'nin Gelişimi: Avrupa Örneği". Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi.  Yıl: 2009. Cilt XXVIII. Sayı 1.  ISSN: 1301 - 3386

"Sovyet Sonrası Dönem Rus Dış Politikasında Avrasyacılığın Etkisi". Avrasya ve Avrasyacılık.  Göksel İşyar. İçinde: ss. 143-172. Bursa: Dora Yayınevi, 2010. ISSN: 978-605-4118-65-6.

"Rus Dış Politikasında Batı Karşıtlığının Düşünsel ve Tarihsel Gelişimi", Gazi Akademik Bakış Dergisi. Yıl 2010. Cilt 4. Sayı 7.  ISSN: 1307 - 9778, ss. 41-77.

"Uluslararası Rejim Türleri: Çevre Rejimleri ve Etkinliği Üzerine Bir Değerlendirme", Paradoks: Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, Yıl: 2011, Cilt: 7, Sayı 2. (Yasemin Kaya ile birlikte)

"Uluslararası Çevre Rejimlerinde Etkinlik Sorunu", Uluslararası İlişkiler, Cilt 8, Sayı 30 (Yaz 2011), s. 125-148. (Yasemin Kaya ile birlikte)

CONGRESS

"Rusya'nın Yeni Güvenlik Politikaları ve Kafkasya'nın Önemi". Uludağ Üniversitesi I. Ulusal Genç Bilim Adamları Sempozyumu: Değişen Dünya'da Türkiye'nin Önemi. 6-7 Mayıs 2004. UÜ. Kültür Sanat Kurulu Yayınları. Yay. No:7. ISBN:975-6958-89-8. ss. 795-822.

"Türk Güvenlik Kültüründe Rusya Faktörü: Konstrüktivist Bir Analiz". Akdeniz Üniversitesi "Küreselleşme, Demokratikleşme ve Türkiye" Uluslararası Sempozyumu. 27-30 Mart 2008.

Go to Top.

©2010 DEPARTMENT OF INTERNATIONAL RELATIONS All rights reserved.