HOME PAGE

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

INTRODUCTIONS
DEPARTMENT
ACADEMIC STAFF
STUDENTS
UNDER GRADUATE
MASTER
PhD
ALUMNI
ADMINISTRATIVE STRUCTURE
INTERNATIONAL RELATIONS COMMUNITY
FACULTY
ULUDAĞ UNIVERSITY

 

Prof. Göksel İŞYAR

Department

International Relations

Minor

International Relations

Title

Prof.

E-mail

gokselis@uludag.edu.tr

Telephone

0224 294 10 49

EDUCATIONAL BACKGROUND

UNIVERSITY OF GRADUATION

PhD

U.U. ISS 1997

Master

U.U. ISS 1992

Under Graduate

U.U. FEAS 1990

ACADEMIC BACKGROUND

Research Assistant

1990-1998

Assist. Prof.

1998-2005

Assoc. Prof.

2005-2010

Prof.

2010-

Foreign Language

English and Deutsch

PUBLICATIONS

 
BOOKS

Karşılaştırmalı Dış Politikalar: Yöntemler, Modeller, Örnekler ve Karşılaştırmalı Türk Dış Politikası, Bursa, Dora Yayınları, 2009, ISBN No: 978-605-41 18-33-5. (Sayfa Sayısı: 868).

Avrasya ve Avrasyacılık, Bursa, Dora Yayınları, 2010, ISBN No: 978-605-41 18, (Sayfa Sayısı: 337).

Bölgesel ve Global Güvenlik Çıkarları Bağlamında Sovyet-Rus Dış Politikaları ve Karabağ Sorunu, İstanbul, Alfa Yayınları, 2004, ISBN No: 975-8770-29-2. (Sayfa Sayısı: 697)

ARTICLES

"U.S., British, and German Foreign Policies Toward European Cooperation and Integration Processes Between 1945 and 1955", Political Science Discussion Papers, 1/1997, (Ed.) Jürgen Bellers, Universitaet-GH Siegen, Germany, 1997, (pp. 1-50)

"Avrupa Örgütlenme ve Bütünleşme Arayışları Örneğinde Uluslararası Entegrasyon Modelleri", Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 16, Sayı 2, Ağustos 1998

"Türk-Alman İlişkileri Perspektifinde Avrupa Birliği'ne Yönelik Dış Politikamıza Genel Bir Bakış", Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 16, Sayı 2, Ağustos 1998

"Ermenilerin Dağlık Karabağ Uyuşmazlığına İlişkin Tutumlarının İçsel Nedenleri", İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Sayı 29, Ekim 2003, (ss. 1-43).

"Amerika Birleşik Devletleri ve Dağlık Karabağ Uyuşmazlığı", Avrasya Dosyası, Fasikül 23, Cilt 8, Sayı 2, Yaz 2002, (ss. 385-426).

"The Chicken Game: Struggle For Hegemony And The Cooperation Process in Europe", Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 2, 2002, (ss. 144-161).

"Gelenekçi Rus Klâsik Avrasyacı Düşüncesinin Gelişimi ve Temel İlkeleri", Doğu Batı, Yıl 7, Sayı 25, Kasım, Aralık, Ocak 2003-04,  (ss. 179-219).

"Uluslararası İlişkilerin Öngörüsünde Enformasyonun Önemi ve İlgili Planlama Yöntemleri", Amme İdaresi Dergisi, Cilt 38, Sayı 3, Eylül 2005, (ss. 19-40).
"Günümüz Rusyası'nda Avrasyacı Akımlar", İleri Dergisi, Sayı 21, Nisan-Mayıs-Haziran 2004, (ss. 231-258).

"Bilimsellik, Verimlilik ve Sorumluluk İlişkisi", Anahtar: Millî Prodüktivite Merkezi Aylık Yayın Organı, Yıl 14, Sayı 164, Ağustos 2002, (ss. 15,23), ISSN  No:  1300-2414.

"An Analysis of Turkish-American Relations from 1945 to 2004: Initiatives and Reactions in Turkish Foreign Policy", Alternatives: Turkish Journal of International Relations, Vol. 4, Number 3, Fall 2005, (pp. 21-52)

"Definition and Management of International Crises", Perceptions: Journal of International Affairs, Vol. XIII, Number 4, Winter 2008, (pp. 1-48).

"Bilimsel Gelişme Tarihi Açısından Karşılaştırmalı Dış Politika Analizi: "Birinci Nesil" Çalışmalar", Uluslararası Hukuk ve Politika, Cilt 5, Sayı 18, 2009, (ss. 1-38).

"Günümüzde Uluslararası Güvenlik Stratejileri: Kavramsal Çerçeve ve Uygulama", Gazi Akademik Bakış, Cilt 2, Sayı 3, Kış 2008, (ss. 1-42).

"Avrasya'da Devletlerin Şekilleniş, Yükseliş ve Düşüş Süreçleri: Türk ve Rus Örnekleri", Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları, Yıl 3, Sayı 6, 2008, (ss. 104-136).

"ABD Avrasya'da Rus Çarı I. Petro'nun Güneye Yayılma Stratejilerinden mi Esinleniyor?", Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları, Yıl 3, Sayı 5, 2008, (ss. 158-171).

"Rus Yayılmacılığı ve Slavofil Düşüncenin Tarihsel Gelişimi", Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları, Yıl 4, Sayı 8, 2009, (ss. 25-49). (Arş.Gör.Dr. Sezgin Kaya ile birlikte)

"Rus İşgaline Kadar Fergana Vadisi Tarihinin Önemli Dönüm Noktaları ve Çevreye Yansımaları", Avrasya Dosyası, Cilt 14, Sayı 2, 2008/2009, (ss. 105-138).

"Rusya ve Çin'in Karşılaştırmalı Avrasya Stratejileri", Global Strateji, Yıl 3, Sayı 12, Kış 2008, (ss. 32-46)

"Makedonya Cumhuriyeti'nde Arnavut Azınlık Sorunu", Gazi İİBF Dergisi, Cilt 7, Sayı 3, 2005, (ss. 217-239). (Ergin Ahmet ile birlikte)

"Rusya Federasyonu ile İlişkiler", Türk Dış Politikası: 1919-2008, (Ed.) Haydar Çakmak, Ankara, Barış Platin Kitap Ltd. Şti., 2008, (ss. 806-813). (ISBN: 978-9944-137-25-6).

"Türkiye'nin Azerbaycan-Ermenistan Uyuşmazlığına Yönelik Politikaları: 1992-2004", Geçmişten Günümüze Dönüşen Orta Asya ve Kafkasya, (Ed.) Yelda Demirağ ve Cem Karadeli, Ankara, Palme Yayıncılık, 2006, (ss. 241-310), (ISBN: 9944-341-12-6).

"Uluslararası Politikada Krizlerin Tanımlanması ve Yönetimi", Değişen Dünyada Uluslararası İlişkiler: Uluslararası Siyaset, Uluslararası Hukuk, Temel Sorunlar, (Ed.) İdris Bal, Ankara, Lalezar Kitabevi, 2006, (ss. 225-269), (ISBN: 9944-5372-1-7).

 

CONGRESS

"Ermenilerin Dağlıq Qarabağ Münaqişesi ile Elaqedar Sert ve Tecavüzkar Mövqelerinin Xarici Sebebleri", Beynelxalq Ermeni Terrorizmi İnsan Hüquqlarına Tehdiddir, (Beynelxalq Konfrans), Azerbaycan Milli Elmler Akademiyası İnsan Hüquqları İnstitutu - Qafqaz Üniversiteti, 2-3 May 2003, Bakü Azerbaycan.

"Ermenilerin Dağlıq Qarabağ Münaqişesi ile Elaqedar Sert ve Tecavüzkar Mövqelerinin Daxili Sebebleri", Beynelxalq Ermeni Terrorizmi İnsan Hüquqlarına Tehdiddir, (Beynelxalq Konfrans), Azerbaycan Milli Elmler Akademiyası İnsan Hüquqları İnstitutu - Qafqaz Üniversiteti, 2-3 May 2003, Bakü Azerbaycan.

"Transkafkasya'da Sürekli Barış ve Çok Boyutlu Bir İşbirliği / Entegrasyon Süreci Oluşturulabilir mi?", ODTÜ Uluslararası İlişkiler Konferansı, (Uluslararası Konferans), 23-25 Haziran 2003, ODTÜ Ankara.

"Türkiye'nin Dağlık Karabağ İhtilafına Yönelik Politikası", Türk Sosyal Bilimler Derneği 8. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, ODTÜ, 3-5 Aralık 2003, (Tebliğin özeti yayımlandı), (ss. 59-60).

 

Go to Top

©2010 DEPARTMENT OF INTERNATIONAL RELATIONS All rights reserved.