HOME PAGE

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

INTRODUCTIONS
DEPARTMENT
ACADEMIC STAFF
STUDENTS
UNDER GRADUATE
MASTER
PhD
ALUMNI
ADMINISTRATIVE STRUCTURE
INTERNATIONAL RELATIONS COMMUNITY
FACULTY
ULUDAĞ UNIVERSITY

 

Prof. Muzaffer Ercan YILMAZ

 

Department

International Relations

Minor

International Relations

Title

Prof. Dr.

E-mail

muzaffer_ercan@yahoo.com

Telephone

 
 

EDUCATIONAL BACKGROUND

UNIVERSITY OF GRADUATION

PhD

George Mason University, Fairfax, VA, USA

Master

The American University, School of International Service, Washington, DC.,USA

Under Graduate

Ankara University, FPS

 

 

ACADEMIC BACKGROUND

Res. Assist.

1999-2001

Assist. Prof.

2003-2007

Assoc. Prof.

2007-2012

Prof.

2012

Foreign Language

English

PUBLICATIONS

 
BOOKS

Yılmaz, Muzaffer Ercan. (2015) Barışı İnşa Etmek. Bursa: Dora.

Yılmaz, Muzaffer Ercan. (2014) Savaş ve Uluslararası Sistem. 2. Baskı. Bursa: Dora.

Yılmaz, Muzaffer Ercan. (2012) Political Islam and Conflict Management. Saarbrücken, Germany: Lambert Publishing.

Yılmaz, Muzaffer Ercan. (2011) Past Hurts and the Cyprus Conflict, Saarbrücken, Germany: Lambert Publishing.

Yılmaz, Muzaffer Ercan. (2010) Savaş ve Uluslararası Sistem. Ankara: Nobel Yayınları.

Yılmaz, Muzaffer Ercan. (2007) Etnik Çatışmalar: Etnik Çatışmaların Nedenleri ve Etnik Barışın Tesisi. Ankara: Nobel Yayınları.

Yılmaz, Muzaffer Ercan. (2005) Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü. Ankara: Nobel Yayınları.

Author of Chapters on Books

Yılmaz, Muzaffer Ercan. (2016) “Cyprus: Past Hurts and Present Stalemate”, Turkey’s Foreign Policy and Security Perspectives in the Twenty First Century.Ed. Sertif Demir, Boca Raton, FL: Brown Walker Press.
Yılmaz, Muzaffer Ercan. (2016) “The Conflict Over the Energy Issue in the Caspian Sea Region”, Economics and Politics in Central Asia and Caucasus. Eds. Nevzat Şimşek and Hayal Ayca Şimşek, Almaty, Kazakhstan: Eurasian Reseacrh Institute.
Yılmaz, Muzaffer Ercan. (2015) “Turkey’s Third-Party Role as a Conflict Manager in the Arab Spring”, Turkey’s Foreign Policy under the Shadow of Arab Spring (forthcoming).
Yılmaz, Muzaffer Ercan. (2015) “The Conflict over the Energy Issue in the Caspian Sea Region”, Economics and Politics of Energy in Caucasus and Central Asia (forthcoming).
Yılmaz, Muzaffer Ercan. (2012) “Westphalia’dan Günümüze Savaş”, Uluslararası İlişkilerde Çatışmadan Güvenliğe. Der. Mustafa Aydın v.d., İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.  
Yılmaz, Muzaffer Ercan. (2012) “Uluslararası Çatışmalarda Üçüncü Taraf Müdahalesi: Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Barış Güçleri ve Barışın Tesisi”, Uluslararası İlişkilerde Çatışmadan Güvenliğe. Der. Mustafa Aydın v.d., İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.  
Yılmaz, Muzaffer Ercan. (2010) “Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Türkiye-Orta Asya Türk Cumhuriyetleri İlişkileri”, Orta Asya ve Kafkasya: Rekabetten İşbirliğine. Der. Tayyar Arı, Bursa: MKM Yayıncılık.

 

Articles

SCI (Science Citation Index), SCI-Expanded, SSCI (Social Science Citation Index) ve  AHCI (Arts and Humanities Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayımlanan makaleler:

Yılmaz, Muzaffer Ercan. (2012) “The Rise of Political Islam in Turkey: The Case of the Welfare Party”, Turkish Studies Journal, Vol. 13, No. 3, 363-378.

Yılmaz, Muzaffer Ercan. (2012) “Peace Building in Libya”, International Journal on World Peace, Vol. 29, No. 1, 45-57.

Yılmaz, Muzaffer Ercan. (2010) “Past Hurts and Relational Problems in the Cyprus Conflict”, International Journal on World Peace, Vol. 27, No. 2, 35-62.

Yılmaz, Muzaffer Ercan. (2009) “Interpersonal Conflict Resolution Methods of the Abkhaz Community in Turkey”, Dispute Resolution Journal, Vol. 64, No. 3, 82-87.
Yılmaz, Muzaffer Ercan. (2007) “Intra-State Conflicts in the Post-Cold War Era,” International Journal on World Peace, Vol. 24, No. 4, 7-30.
Yılmaz, Muzaffer Ercan. (2005) “UN Peacekeeping in the Post-Cold War Era,” International Journal on World Peace, Vol. 12, No. 2, 13-28.

SCI, SCI-Expanded, SSCI, ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan makaleler:

Sivrioğlu, Ulaş Töre; Yılmaz, Muzaffer Ercan (2015) “Tarihsel Bir Vaka Çalışması: Siyasal Çoğulculuk Bağlamında Ekber Şah’ın Yönetim Anlayışı”, Akademik Araştırmalar Dergisi, No. 51, 508-519.

Yılmaz, Muzaffer Ercan. (2014) “Suriye’de Barış Nasıl İnşa Edilebilir”, Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Vol. 7, No. 2, 177-200.

Yılmaz, Muzaffer Ercan, Baran, Muhsin ve Arıöz, Zeynep. (2014) “Balıkesir İlindeki Orta Doğulu Sığınmacıların Yaşam Koşulları ve Kamu Hizmetlerine Erişimleri”, Akademik Ortadoğu, Cilt 17, No. 2, 1-14.

Yılmaz, Muzaffer Ercan. (2014) “Social Identity and Social Conflicts”, TESAM Akademi, No. 2, 137-151.

Yılmaz, Muzaffer Ercan ve Baran, Muhsin. (2014) “The Changing US Policy Towards the Middle East ”, Akademik Bakış Dergisi, No. 40, 1-24.

Yılmaz, Muzaffer Ercan. (2013) “After Qaddafi: Building Peace in Libya”, Bilgi, No. 27, 5-17.

Yılmaz, Muzaffer Ercan ve Sivrioğlu, Töre. (2013) “Bir Siyasal Teorisyen Olarak İbn Teymiyye”, Akademik Bakış Dergisi, No. 37.

Yılmaz, Muzaffer Ercan. (2013) “The Organization of Islamic Conference as a Conflict Management in the Arab Spring”, Turkish Journal of Politics”, Vol. 4, No. 1 

Yılmaz, Muzaffer Ercan. (2013) “The ‘Ism’ in the Social Identity Context”, Australian Journal of Basic and Applied Science”, (forthcoming). 

Yılmaz, Muzaffer Ercan. (2012) “Egypt’s Chance to Becaome A Democracy,” Peace Review, Vol. 21, No. 2, 238-248.

Yılmaz, Muzaffer Ercan. (2012) “Interpersonal Conflict Resolution Methods”, Asian Journal on Mediation, 2012 Issue, 40-47.

Yılmaz, Muzaffer Ercan. (2012) “The Efficacy of UN Peacekeeping In Internal Conflicts: The Case of UNFICYP”, Akademik Bakış Dergisi, No. 30.

Yılmaz, Muzaffer Ercan. (2012) “Kaddafi Sonrası Libya’da Siyasal Dönüşüm”, Akademik Ortadoğu, Cilt 7, No. 1, 1-14.

Yılmaz, Muzaffer Ercan. (2012) “Etnik Çatışmalarda Sivil Toplum Örgütleri ve Barışa Yönelik Katkıları”, Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Vol. 5, No. 2, 156-176.

Yılmaz, Muzaffer Ercan. (2011) “The Religious Opposition in Algeria”, Middle East Review of International Affairs, Vol 15, No. 1, 1-11.

Yılmaz, Muzaffer Ercan. (2011) “Capturing the Complexity of the Cyprus Conflict.” Turkish Journal of Politics, Vol. 1, No.1, 1-18.

Yılmaz, Muzaffer Ercan. (2011) “The Religious Opposition in Algeria”, Middle East Review of International Affairs, Vol 15, No. 1, 1-11.

Yılmaz, Muzaffer Ercan. (2011) “The Islamist Challenge in Egypt”, Near East University, Journal of Social Sciences, Vol. 14, No. 2, 91-112.

Yılmaz, Muzaffer Ercan. (2011) “The Syrian Uprising and The Future of Turkish-Syrian Relations”, Turkish Review, Vol. 1, No. 5, 50-55.

Yılmaz, Muzaffer Ercan. (2011) “Etnik Çatışmalar ve Birleşmiş Milletler Barış Güçleri”, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, No. 25, 89-107.

Yılmaz, Muzaffer Ercan. (2011) “Arap İsyanları ve Arap Ortadoğusu’nun Siyasal Dönüşümü”, Akademik Ortadoğu, Cilt 6, No. 1, 63-75.

Yılmaz, Muzaffer Ercan. (2010) “Succesful Interventions in Internal Conflicts: A Framework,” Journal of Law and Conflict Resolution, Vol. 2, No. 9.

Yılmaz, Muzaffer Ercan. (2010) “Analyzing and Resolving the Cyprus Conflict”,
Journal of Cyprus Studies, Vol. 16, No. 39, 77-106.

Yılmaz, Muzaffer Ercan. (2010) “Ethnic Identity and Ethnic Conflicts,” Akademik Bakış Dergisi, No. 21, 1-22.

Yılmaz, Muzaffer Ercan. (2010) “Mediating International Conflict”, Near East University, Journal of Social Sciences, Vol 3, No. 1, 132-151.

Yılmaz, Muzaffer Ercan. (2010) “Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Türkiye-İsrail İlişkileri”, Akademik Orta Doğu, Cilt. 4, No. 2, 49-65.

Yılmaz, Muzaffer Ercan. (2009) “The New World Order”: An Outline of the PostCold War Era”, Northwestern Journal of International Affairs, Vol. 10, No. 1, 136-146.

Yılmaz, Muzaffer Ercan. (2009) “Social Identity Dimension of Inter-Group Conflicts,” Boğaziçi Journal, Vol. 23, No. 1-2, 75-85.

Yılmaz, Muzaffer Ercan. (2009) “The United Nations As Conflict Manager: A Discussion on Global Collective Security”, Near East University, Journal of Social Sciences, Vol. 2, No. 2, 33-49.

Yılmaz, Muzaffer Ercan. (2009) “Soğuk Savaş Sonrasında Yeni Dünya Düzeni,” Akademik Bakış Dergisi, No. 17, 11-24.

Yılmaz, Muzaffer Ercan. (2008) “Non-governmental Organizations and Peacemaking”, Near East University, Journal of Social Sciences, Vol. 1, No. 2, 118-132.
 
Yılmaz, Muzaffer Ercan. (2008) “The New World Order”, Alternatives: Turkish Journal of International Affairs, Vol. 7, No. 4, 44-58.

Yılmaz, Muzaffer Ercan. (2007) “Westphalia’dan Günümüze Savaş”, Uluslararası İlişkiler Dergisi, Cilt 6, No. 16, 17-36.

Yılmaz, Muzaffer Ercan. (2006) “Third-Party Intervention in International Conflicts: Peacekeeping and Peacemaking in the Post-Cold War Era”, International Relations, Vol. 3, No. 11, 25-44.

Yılmaz, Muzaffer Ercan. (2006) “Resolving Internal Conflicts in the Post-Cold War Era: Is Peacekeeping Enough?”, Journal of Economic and Social Research, Vol. 8 No. 2, 27-43.

Yılmaz, Muzaffer Ercan. (2006) “Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Sınır İçi Etnik Çatışmalar”,        Uluslararası Hukuk ve Politika (Review of International Law and Politics), No. 6, 17-30.

Yılmaz, Muzaffer Ercan. (2006) “Religious Fundamentalism and Conflict”, International Journal of Human Sciences, Vol. 2, No. 2, 1-13.

Yılmaz, Muzaffer Ercan. (2005) “The Cyprus Conflict and the Annan Plan: Why One More   Failure?”, Ege Akademik Bakış Dergisi”, Cilt 5, No. 1-2, 29-39.

Yılmaz, Muzaffer Ercan. (2005) “The Cyprus Conflict and the Question of Identity”, Uluslararası Hukuk ve Politika (Review of International Law and Politics), No. 4, 74-90.

Yılmaz, Muzaffer Ercan. (2005) “Interactive Problem Solving in Intercommunal Conflicts,” Peace Review, Vol. 17, No. 4, 443-450.

Yılmaz, Muzaffer Ercan. (2015) “Kafkaslar Bağlamında Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Türk-Rus İlişkileri”, Yeni Türkiye, No. 71, 660-667.

Yılmaz, Muzaffer Ercan. (2012) “Mediation Practices in Turkey”, ITOBIAD, Vol. 1, No. 3, 7-16.

Yılmaz, Muzaffer Ercan. (2012) “The Economic Dimension of International Conflict in the Post-Cold War Era” Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Vol. 9, No. 1, 84-94.  

Yılmaz, Muzaffer Ercan. (2011) “Libya At a Crossroad”, Civilacademy, Cilt 9, Sayı 3, 1-13.

Yılmaz, Muzaffer Ercan. (2011) “Devrim Sonrası Mısır’da Siyasal Dönüşüm”, Ortadoğu Analiz, Cilt 3, No. 30, 50-56.

Yılmaz, Muzaffer Ercan. (2011) “Suriye: Süreklilik ve Değişimin Çatışması”, Ortadoğu Analiz, Cilt 3, No. 29, 15-23.

Yılmaz, Muzaffer Ercan. (2010) “Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Türk-Rus İlişkileri”, Balıkesir Üniversitesi, Bandırma İİBF Akademik Fener Dergisi, 13, 27-41.

Yılmaz, Muzaffer Ercan. (2008) “Toplumlar Arası Diplomasi”, Liberal Düşünce Dergisi, No. 49, 167-175.

Yılmaz, Muzaffer Ercan. (2008) “Etnik Çatışmalarda Güç Kullanımı”, Civilacademy, Cilt 6, No. 2, 119-135.

Muzaffer Ercan. (2008) “Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Türk Yunan İlişkileri ve Ege Sorunu” Çağ üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Journal of Social Sciences), Cilt 5, No. 2, 27-45.

Yılmaz, Muzaffer Ercan. (2007) “Uyuşmazlık Çözümünde Toplumlararası Diplomasi Yöntemi”, Balıkesir Üniversitesi, Bandırma İİBF Akademik Fener Dergisi, No. 7, 57-65.

Yılmaz, Muzaffer Ercan. (2006) “Uyuşmazlık Çözümünde Arabuluculuk Süreci”, Kamu Hukuku Arşivi, 2, 96-104.

Yılmaz, Muzaffer Ercan. (2006) “Bir Barış Paradigması Olarak Demokratikleşme”, Civilacademy Dergisi, Cilt 4, 1, 7-13.

Yılmaz, Muzaffer Ercan. (2006) “Bir Barış Paradigması ve Uyuşmazlık Çözme Yöntemi Olarak Şiddetsizlik”, Liberal Düşünce Dergisi, No. 41-42, 17-23.

Yılmaz, Muzaffer Ercan. (2005) “Uyuşmazlıklarda Etkin Görüşme Teknikleri”, Liberal Düşünce Dergisi, 40, 251-265.

Yılmaz, Muzaffer Ercan. (2005) “Social Identity and Inter-Group Conflicts”, Civilacademy, Cilt 3, No. 2, 1-11.

Yılmaz, Muzaffer Ercan. (2005) “Enemy Images and Conflict”, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, No. 32, 1-12.

Yılmaz, Muzaffer Ercan. (2004) “The Political Psychology of the Cyprus Conflict and Confidence Building Measures Sustaining Peace Efforts”, Balıkesir Üniversitesi, Bandırma İİBF Akademik Fener Dergisi, Cilt 1, No. 2, 203-244.

Yılmaz, Muzaffer Ercan. (2004) “Track-Two Diplomacy as a Conflict Resolution Approach”, Dokuz  Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 19, No. 2, 155-167.

CONGRESS

Yılmaz, Muzaffer Ercan. (2016), A New Threat to International Peace in the Post-Cold-War Era: Ethnic Conflicts and the Isssue of Ethnicity, Küresel ve Bölgesel Sistemde Devlet ve Devlet Dışı Aktörler, 28-29 Kasım 2016, Uludağ Universitesi, Bursa.

Yılmaz, Muzaffer Ercan. (2015), The UN System in Search for a More Secure World in the Post-Cold War Era, Uluslararası Sistemde Yeni Düzen Arayışları, 21-22 Ekim 2015, Uludağ Universitesi, Bursa.

Yılmaz, Muzaffer Ercan. (2014), The Energy Dimension of International Conflict in the Caspian Sea Region”, Uluslararası Ekonomi, Finans, Enerji Kongresi, 12-14 Haziran 2014, Ahmet Yesevi Üniversitesi, Almatı, Kazakistan.

Yılmaz, Muzaffer Ercan. (2014), Turkey and the European Union: Between Partnership and Membership, A Workshop on the Future of Turkey’s Model and Role, 18-19 May, 2014, Abu Dhabi, United Arab Emirates.

Yılmaz, Muzaffer Ercan. (2013), UN Peacekeeping Operations and Peace Building in
Internal Conflicts, Barış ve Güvenliğin Yeniden İnşaası, 11-12 Aralık 2013, Uludağ Universitesi, Bursa.

Yılmaz, Muzaffer Ercan. (2013), Innovation, Military Technology and Conflict, Entrepreneurship and Innovations in the Economic Downturn Conditions”,  13-14 Haziran 2013, University of Finance and Management, Bialystok, Poland.

Yılmaz, Muzaffer Ercan. (2013), The OIC As a Conflict Manager in the Arab Spring, İslam İşbirliği Teşkilatı, İslam, Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi, 28 Nisan 2013, İstanbul.

Yılmaz, Muzaffer Ercan. (2012), After Qaddafi: Building Peace in Post-Conflict Libya, Ortadoğu’da Siyaset ve Toplum, 9-11 Ekim 2012, Sakarya Üniversitesi, Sakarya. 

Yılmaz, Muzaffer Ercan. (2012), Past Hurts and Present Stalemate: How to Overcome Psychological Barries in Cyprus, Eighth International Congress on Cyprus Studies, 25-27 Nisan 2012, Center for Cyprus Studies, Eastern Mediterranean University.

Yılmaz, Muzaffer Ercan. (2011) The Issue of Trade Discrimination in Fixed Assets Management, Real Property Managing Strategies in Organizations, 16-17 Haziran 2011, University of Finance and Management, Bialystok, Poland.

Yılmaz, Muzaffer Ercan. (2010) Beyond the Financial Crisis: Probable Conflict-Prone Effects At the International Level, International Symposium on Restructuring the Economy After the Global Crisis, 27-29 Mayıs 2010, Erdek-Balıkesir.

Yılmaz, Muzaffer Ercan. (2009) The Economic Dimension of International Conflict, International Symposium on Local and Global Aspects, 16-17 Haziran 2009, University of Finance and Management, Bialystok, Poland.

RESEARCH PROJECT

Yılmaz, Muzaffer Ercan. (2013-2014) Proje Koordinatörü. Balıkesir İlindeki Orta Doğulu Sığınmacıların Yaşam Koşulları ve Kamu Hizmetlerine Erişimleri (Balıkesir Üniversitesi BAP Birimi tarafından desteklenmiştir).  

 

SCHOLARSHIPS / AWARDS

Milli Eğitim Bakanlığı Yurt Dışı Yüksek Lisans ve Doktora Bursu, 1996 (Yüksek Lisans), 1998 (Doktora).

Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü, TÜBA, 2006.

Go to Top.

©2010 DEPARTMENT OF INTERNATIONAL RELATIONS All rights reserved.