HOME PAGE

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

INTRODUCTIONS
DEPARTMENT
ACADEMIC STAFF
STUDENTS
UNDER GRADUATE
MASTER
PhD
ALUMNI
ADMINISTRATIVE STRUCTURE
INTERNATIONAL RELATIONS COMMUNITY
FACULTY
ULUDAĞ UNIVERSITY

 

Assist. Prof. Dr. Çiğdem AYDIN KOYUNCU

Department

International Relations

Minor

International Relations

Title

Assist. Prof. Dr.

E-mail

cigdema@uludag.edu.tr

Telephone

0224 294 11 68

Educational Background

University of Graduation

PhD

Uludağ Üniversitesi-ISS-2008

Master

Uludağ Üniversitesi-ISS-2002

Under Graduate

Uludağ Üniversitesi-FEAS-Department of IR-1999

ACADEMIC BACKGROUND

Research Assistant

Uludağ University-FEAS-Department of IR- 2000-2008

Res. Assist . Dr.

Uludağ University-FEAS-Department of IR-2008- 2012

Assist. Prof.

Uludağ University-FEAS-Department of IR-2012

Foreign Language

English

PUBLICATIONS

ARTICLES

Avrupa Birliği'ne Üye Devletler Tarafından İnsan Haklarının İhlal Edilmesi Durumunda Öngörülen Yaptırımlar", Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 53, Sayı 1, 2004, ss. 89-115 (ISSN: 1301-1308) (Kamuran REÇBER ile birlikte)

"İnsan Hakları Açısından Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Üyelik Sürecinin 2003 İlerleme Raporu Çerçevesinde Analizi", Uludağ Üniversitesi I. Ulusal Genç Bilim Adamları Sempozyumu: Değişen Dünya'da Türkiye'nin Önemi, 6-7 Mayıs 2004, Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Kültür Sanat Kurulu Yayınları. Yay. No:7. ss. 795-822. ISBN:975-6958-89-8

"Feminist Uluslararası İlişkiler Yaklaşımı: Temelleri, Gelişimi, Katkı ve Sorunları", Uluslararası İlişkiler, Cilt 7, Sayı 26 (Yaz 2010), s. 3-24. (Özlem Tür ile birlikte)

"Dış Politika Karar Verme Mekanizmalarında Kadının Yeri", Amme İdaresi Dergisi, Cilt 44, Sayı 1, ss. 99-120, ISSN: 1300-1795.

"Feminist Uluslararası İlişkiler Yaklaşımları Açısından Güvenlik Konusunun Analizi", Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 67, Sayı 1, ss. 111-139, ISNN:0378-2921.

"Chechen Female Suicide Bombers Within The Framework of Feminist International Relations Approach: An Analysis on the Basis of Contradictions", Alternative Politics, Vol. 3, No. 2, September 2011, p. 179-197, ISNN: 1309-0593.

Book Review: Laura Sjoberg (ed.), Gender and International Security- Feminist Perspectives, New York, Routledge, 2010, p. 284, ISBN10: 0-415-47546-5, Uluslararası İlişkiler, Cilt 8,Sayı 31, ss. 119-124 (Güz 2011), ISSN: 1304-7310.

CONGRESS

"İnsan Hakları Açısından Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Üyelik Sürecinin 2003 İlerleme Raporu Çerçevesinde Analizi", Uludağ Üniversitesi I. Ulusal Genç Bilim Adamları Sempozyumu: Değişen Dünya'da Türkiye'nin Önemi, 6-7 Mayıs 2004.

AWARDS

Mansiyon Ödülü-"İnsan Hakları Açısından Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Üyelik Sürecinin 2003 İlerleme Raporu Çerçevesinde Analizi", Uludağ Üniversitesi I. Ulusal Genç Bilim Adamları Sempozyumu: Değişen Dünya'da Türkiye'nin Önemi, 6-7 Mayıs 2004.

 

Go to Top.

©2010 DEPARTMENT OF INTERNATIONAL RELATIONS All rights reserved.