ANASAYFA

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

TANITIM
AKADEMİK PERSONEL
ÖĞRENCİ
LİSANS
YÜKSEK LİSANS
DOKTORA
MEZUNLARIMIZ
İDARİ YAPI
GÖREV DAĞILIMI
ULUSLARARASI İLİŞKİLER TOPLULUĞU
FAKÜLTEMİZ
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

 

Doç. Dr. Çiğdem AYDIN KOYUNCU

Bölümü

Uluslararası İlişkiler

Anabilim Dalı

Uluslararası İlişkiler

Kadro Unvanı

Doç. Dr.

E-mail adresi

cigdema@uludag.edu.tr

Telefon

0224 294 11 68

ÖĞRENİM DURUMU

MEZUN OLUNAN YER

Doktora

Uludağ Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı-2008

Yüksek Lisans

Uludağ Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı-2002

Lisans

Uludağ Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi-Uluslararası İlişkiler Bölümü-1999

Orta Öğrenim

Gazi Anadolu Teknik Lisesi-Ankara-

AKADEMİK GEÇMİŞİ

Araştırma Görevlisi

Uludağ Üniversitesi-İ.İ.B.F.-Uluslararası İlişkiler Bölümü- 2000-2008

Arş. Gör. Dr.

Uludağ Üniversitesi-İ.İ.B.F.-Uluslararası İlişkiler Bölümü-2008- 2012

Yrd. Doç. Dr.

Uludağ Üniversitesi-İ.İ.B.F.-Uluslararası İlişkiler Bölümü-2012-

Doç. Dr. Uludağ Üniversitesi-İ.İ.B.F.-Uluslararası İlişkiler Bölümü-2017-

Yabancı Dil

İngilizce

YAYINLAR

MAKALELER

Avrupa Birliği'ne Üye Devletler Tarafından İnsan Haklarının İhlal Edilmesi Durumunda Öngörülen Yaptırımlar", Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 53, Sayı 1, 2004, ss. 89-115 (ISSN: 1301-1308) (Kamuran REÇBER ile birlikte)

"İnsan Hakları Açısından Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Üyelik Sürecinin 2003 İlerleme Raporu Çerçevesinde Analizi", Uludağ Üniversitesi I. Ulusal Genç Bilim Adamları Sempozyumu: Değişen Dünya'da Türkiye'nin Önemi, 6-7 Mayıs 2004, Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Kültür Sanat Kurulu Yayınları. Yay. No:7. ss. 795-822. ISBN:975-6958-89-8

"Feminist Uluslararası İlişkiler Yaklaşımı: Temelleri, Gelişimi, Katkı ve Sorunları", Uluslararası İlişkiler, Cilt 7, Sayı 26 (Yaz 2010), s. 3-24. (Özlem Tür ile birlikte)

"Dış Politika Karar Verme Mekanizmalarında Kadının Yeri", Amme İdaresi Dergisi, Cilt 44, Sayı 1, ss. 99-120, ISSN: 1300-1795.

"Feminist Uluslararası İlişkiler Yaklaşımları Açısından Güvenlik Konusunun Analizi", Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 67, Sayı 1, ss. 111-139, ISNN:0378-2921.

"Chechen Female Suicide Bombers Within The Framework of Feminist International Relations Approach: An Analysis on the Basis of Contradictions", Alternative Politics, Vol. 3, No. 2, September 2011, p. 179-197, ISNN: 1309-0593.

Book Review: Laura Sjoberg (ed.), Gender and International Security- Feminist Perspectives, New York, Routledge, 2010, p. 284, ISBN10: 0-415-47546-5, Uluslararası İlişkiler, Cilt 8,Sayı 31, ss. 119-124 (Güz 2011), ISSN: 1304-7310.

KONGRE FAALİYETLERİ

"İnsan Hakları Açısından Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Üyelik Sürecinin 2003 İlerleme Raporu Çerçevesinde Analizi", Uludağ Üniversitesi I. Ulusal Genç Bilim Adamları Sempozyumu: Değişen Dünya'da Türkiye'nin Önemi, 6-7 Mayıs 2004.

ÖDÜLLER

Mansiyon Ödülü-"İnsan Hakları Açısından Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Üyelik Sürecinin 2003 İlerleme Raporu Çerçevesinde Analizi", Uludağ Üniversitesi I. Ulusal Genç Bilim Adamları Sempozyumu: Değişen Dünya'da Türkiye'nin Önemi, 6-7 Mayıs 2004.

 

Başa dön.

©2010 DEPARTMENT OF INTERNATIONAL RELATIONS All rights reserved.