ANASAYFA

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

TANITIM
AKADEMİK PERSONEL
ÖĞRENCİ
LİSANS
YÜKSEK LİSANS
DOKTORA
MEZUNLARIMIZ
İDARİ YAPI
GÖREV DAĞILIMI
ULUSLARARASI İLİŞKİLER TOPLULUĞU
FAKÜLTEMİZ
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

 

Prof. Dr. Barış ÖZDAL

Bölümü

Uluslararası İlişkiler

Anabilim Dalı

Siyasi Tarih

Kadro Unvanı

Prof. Dr.

E-mail adresi

ozdalb@uludag.edu.tr / barisozdal@gmail.com

Telefon

0224 294 11 65

 

ÖĞRENİM DURUMU

MEZUN OLUNAN YER

Doktora

Uludağ Üniversitesi SBE

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi SBE

Lisans

Uludağ Üniversitesi İİBF

Orta Öğrenim

İzmir Bornova Anadolu Lisesi

AKADEMİK GEÇMİŞİ

Araştırma Görevliliği

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyasi Tarih ABD

Yardımcı Doçentlik

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyasi Tarih ABD

Doçentlik

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyasi Tarih ABD

Profesörlük

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyasi Tarih ABD

Yabancı Dil:

Almanca

ÜYESİ OLDUĞU KURULUŞLAR
 
Diplomasi Araştırmaları Derneği Başkanı
 

YAYINLAR

 

KİTAPLAR

Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası'nın Türkiye - AB İlişkilerine Etkileri, Bursa: Alfa Akademi Basım Yayım, 1. Baskı: Şubat 2005, ISBN: 975-253-037-0 Sayfa Adedi: 242 (Mehmet Genç ile birlikte)

MAKALELER

"Rights Enjoyable In Eu Social Security Law Of Turks Who Live In Bulgaria Or Returned To Turkey", Uluslararası Hukuk ve Politika Dergisi, Cilt: 3, Sayı 12, ss: 117-134 (2007) (with: Kamuran Reçber)

"Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Üyelik Süreci Bağlamında Avrupa Birliği'nin Göç Politikası ve İstihdam Stratejisi", İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt 10, Sayı 3, (DOI: 10.4026/1303-2860.2008.0080.x). (2008)

"Türkiye-AB İlişkilerinde Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası'nın Rolü",Stratejik Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Temmuz 2005, Sayı: 5, ss: 305-324 (2005)

"Ayastefanos ve Berlin Anlaşmaları İtibarıyla Ermeni Sorunu", Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, Yıl 4, Sayı 8, Ağustos 2006, ss. 109-119 (2006)

"Osmanlı İmparatorluğu'nun Taraf Olduğu Uluslararası Andlaşmalar İtibarıyla Ermeni Sorunu (1918-1922 Dönemi)", Güvenlik Stratejileri Dergisi, Yıl 2, Sayı 4, Aralık 2006, ss. 173-188 (2006)

"Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri Bağlamında Ermeni Sorunu I ", Global Strateji Dergisi, Yıl 2, Sayı 7, Sonbahar 2006, ss. 73-85 (2006)

"Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri Bağlamında Ermeni Sorunu II ", Global Strateji Dergisi, Yıl 2, Sayı 8, Kış 2007, ss. 114-125 (2007

"Ermeni Sorununun Analizinde Önemli Bir Parametre: Tehcir", Global Strateji Dergisi, Yıl 3, Sayı 10, Yaz 2007, ss. 95-104 (2007)

"Lizbon Reform Andlaşması'nın Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası'na İlişkin Düzenlemelerinin Analizi", Güvenlik Stratejileri Dergisi, Yıl 4, Sayı 7, Haziran 2008. ss. 125-161. (2008)

"Türkiye-Ermenistan Diyalogu: Uzun Bir Sürecin Başlangıcı Mı?", Ortadoğu Analiz, Cilt 1, Sayı 10, Ekim 2009, ss. 67-75. (2009)

"Yugoslavya'nın Dağılma Süreci Çerçevesinde Avrupa Birliği'nin Balkanlar Politikası", Rasim Özgür Dönmez, Gökhan Telatar (ed.), Küreselleşen Dünyada Avrupa Birliği: Entegrasyon, Kimlik ve Güvenlik, Ankara: Siyasal Kitabevi Yayınları, 2008, ss: 406-454 ISBN: 978-9944-931-60-1

"1929 Büyük Bunalımının Uluslararası Etkileri ve Türkiye", Melek Vergiliel Tüz, Kriz Yönetimi - Uygulamalar İçin Temel Adımlar-, Bursa: Şah-Mat Yayınları, 2008, ss. 153-180. ISBN: 978-6056-030-20-8.

KONGRE FAALİYETLERİ

"Dağlık Karabağ Sorunu'nun Çözümünde Karadağ Modeli Uygulanabilir Mi?", I. Uluslararası Sosyal Bilimciler Kongresi: SSCB Sonrası Türk Cumhuriyetlerinde Sosyal, Siyasal ve Ekonomik Değişim, 18-21 Eylül 2006 İzmit / Türkiye, Uluslararası Kongre, Cilt 1, ss: 716-734 (2007)

"Lausanne Barış Anlaşmasının Ardından Türkiye'ye Gelen Göçmenler-Mülteciler", I. Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu, 21-23 Kasım 2008, Ankara, Sempozyum Bildiri Kitabı, Kıbrıs Türk Kültür Derneği Yayınları No.8, Ankara: 2009, ss. 91-112. (with Mine Akkuş) (2009)

"Doğu Sorunu Kapsamında Almanya'nın Ermenilere Yönelik İzlediği Politikalar -Tessa HOFMANN'ın İddialarının Analizi ve Kritiği-", Hoşgörüden Yol Ayrımına Ermeniler Cilt 1,Erciyes Üniversitesi-Nevşehir Üniversitesi, II. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Sempozyumu (EUSAS II) 22-24 Mayıs 2008, Kayseri: Erciyes Üniversitesi Yayını No. 163, Ocak 2009, ss. 295-234 (2009)

"AB'nin Ortak Güvenlik ve Savunma Politikasına Lizbon Reform Andlaşması ile Getirilen Değişiklikler Ve Türkiye'ye Etkileri", Türkiye ve Avrupa Birliği: Geçmişten Geleceğe, Yeditepe Üniv. & TUNAECS & İKV, 10-11 Temmuz 2008 İstanbul. (panelist) (2008)

"Dağlık Karabağ Sorunu'nun Tarihsel Gelişimi ve Hocalı Olayları", "Dünden Bugüne Karabağ Sorunu ve Hocalı Faciası" Hocalı Katliamı'nın 17. Yıldönümü Anma Etkinlikleri, - Bursa. (davetli konuşmacı / panelist) (2009)

"Ermeni Tehcirinde Almanya'nın Rolü", Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu 17 Nisan 2009 TOBB-ETÜ Senato Salonu Ankara. (davetli konuşmacı / panelist) (2009

"Türkiye - Ermenistan İlişkileri ve Güney Kafkasya", "Türk Dış Politikası Güncel Sorunları Üzerine Değerlendirme Toplantısı I" Sakarya Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü, 1 - 3 Ekim 2009, (davetli konuşmacı / panelist) (2009)

"Prague process over Nagorno-Karabakh conflict" International Seminar: "Ethnic-Territorial Conflicts İn South Caucasus: New Approaches And Perspectives", September 25-27, 2009, Qafqaz University, Bakı (panelist) (2009)

ULUSAL PANELLER

"Sözde Ermeni Soykırımı Üzerine", Bursa Ticaret ve Meslek Lisesi; 31 Mayıs 2006 - Bursa.

"Dağlık Karabağ Sorununun Çözüm Sürecindeki Güncel Gelişmeler", "Azerbaycan'ın Hocalı kentinde 26 Şubat 1992 tarihinde Ermeniler Tarafından Yapılan Katliamın 15 Yıldönümü Paneli Azerbaycan İstanbul Başkonsolosluğu, 26 Şubat 2007 - Bursa.

"Ermeni Sorununun Tarihsel Gelişimi", "Dünden Bugüne Ermeni Sorunu", Uludağ Üniversitesi Karacabey Meslek Yüksekokulu 26 Nisan 2007 - Bursa.

"Hocalı Katliamından İtibaren Karabağ Sorunu'nun Gelişimi ve Çözüm Süreci: Tarafların Tutum ve Tezleri", Hocalı Katliamı'nın 16. Yıldönümü Paneli, - Bursa.

"Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası", Uludağ Üniversitesi 2. Atatürk'ü Anma ve Anlama Haftası, 6 Kasım 2008 - Bursa.

"İnsanca Bir Yaşam İçin Haklarımızı Biliyor Muyuz?", Uludağ Üniversitesi Karacabey Meslek Yüksek Okulu İnsan Hakları Haftası, 3 Aralık 2008 - Bursa.

"Dağlık Karabağ Sorunu'nun Tarihsel Gelişimi ve Hocalı Olayları", "Dünden Bugüne Karabağ Sorunu ve Hocalı Faciası" Hocalı Katliamı'nın 17. Yıldönümü Anma Etkinlikleri, 20 Şubat 2009 - Bursa.

"1915 Olaylarına İlişkin Ermeni İddiaları Kapsamında Sevk ve İskân Uygulamasının Analizi", Uludağ Tarih Günleri II, 18-20 Mart 2009 - Bursa.

"1895'den Günümüze Ermenilerin ve Büyük Devletlerin Politikaları", Bursa Cumhuriyet Lisesi, 18 MAYIS 2009 - Bursa.

"Türkiye-Ermenistan İlişkilerinde Son Durum", BİMED,  06 Ekim 2009 - Bursa.

"Atatürk Dönemi Türk Dış Politikasında Balkanlar", Atatürk ve Balkanlar Paneli BAL-GÖÇ & NİLÜFER BELEDİYESİ, 5 Kasım 2009 - Bursa.

"İnsan Hakları", Uludağ Üniversitesi Gemlik Meslek Yüksek Okulu ve Gemlik Kaymakamlığı, 10 Aralık 2009 - GEMLİK - Bursa.

 "Türkiye-Ermenistan İlişkileri", Milli Piyango Anadolu Lisesi, 07 Mayıs 2010 - Bursa.

"Türkiye-Ermenistan İlişkilerinin Analizi",  BUSİAD TOPLANTISI, 29 NİSAN 2010 - Bursa.

"AB'nin Yerel Yönetimler Politikası", Marmara Belediyeler Birliği, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi, Bursa Büyük Şehir Belediyesi, 31 Mart 2010 - Bursa.

"Kıbrıs Milli Davamızın Dünü, Bugünü ve Yarını", Kıbrıs Türk Kültür Derneği İstanbul Şubesi & Uludağ Üniversitesi Rektörlü & Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, 1 Nisan 2010 - Bursa. (Oturum Başkanlığı)

ONUR ÖDÜLLERİ VE BURSLAR

2.'lik Ödülü. Uludağ Üniversitesi I. Ulusal Genç Bilim Adamları Sempozyumu: 6-7 Mayıs 2004 Bursa.

Başa dön.

©2010 DEPARTMENT OF INTERNATIONAL RELATIONS All rights reserved.